Provozní řád

Vstupem do herny souhlasí návštěvník s provozním řádem herny a podřizuje se mu.

Základní povinnosti návštěvníka

Návštěvník je povinen chovat se v prostorách herny takovým způsobem, aby svým chováním neobtěžoval ostatní návštěvníky a aby svým chováním nezpůsobil zranění jiného návštěvníka. Návštěvník odpovídá za škody na zařízení či majetku herny, které způsobí během svého pobytu. Nese odpovědnost v plné výši a zavazuje se nahradit plnou způsobenou škodu na zařízení či majetku herny. V případě upuštění herního zařízení, bude po návštěvníkovi vyžadována pokuta ve výši 500 Kč.

Komu je herna určena

Vstup do herny je povolen osobám starším 15 let. Vstup osobám mladších 15 let je povolen pouze s jejich zákonným zástupcem. Zákonný zástupce za osoby mladší 15 let plně odpovídá po celou dobu pobytu v herně. Dětem mladším 12 let je dovoleno hraní po konzultaci.

Obecná pravidla herny

Návštěvník herny je povinen dbát pokynů personálu. V prostorách herny je zákaz kouření. Porušení zákazu kouření je považováno za závažné porušení provozního řádu. Do prostor herny je bez předchozí domluvy zakázán vstup se zvířaty.

Konzumace jídla a pití

V prostoru herny není povoleno konzumovat alkoholické nápoje.

Obecná ustanovení

Návštěvník odpovídá při používání všech zařízení herny za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem a za škody způsobené jiným návštěvníkům. V případě závažného porušení provozního řádu, opakovaného porušení provozního řádu nebo agresivního chování, je personál oprávněn vykázat návštěvníka z prostoru herny bez nároku na vrácení zaplaceného herního času. Z důvodu bezpečnosti je prostor herny monitorován kamerovým systémem. Vstupem do herny návštěvník souhlasí s pořízením záznamu své osoby. V případě poškození či krádeže osobních věcí návštěvníka, nepřebírá provozovatel odpovědnost za vzniklou škodu.


Časté dotazy


Můžu platit kartou na místě?

Bohužel to není možné.

Kdy mám dorazit?

Přijďte alespoň 10 minut před zarezervovaným herním časem.

Potřebuji nějakou speciální obuv, nebo oblečení?

Není třeba, stačí takové, ve kterém se cítíte pohodlně.

Co se stane, když přijdu pozdě?

Bohužel jste si zkrátil čas vyměřený pro Vaše hraní.

Co když nedorazím ze závažných důvodů a budu mít zaplaceno přes rezervační systém?

V tomto případě vracíme 50% z uhrazené částky zpět na účet.